przejdź do zawartości

Ceny biletów

Cennik biletów obowiązuje od 1 stycznia 2024r.
CENNIK BILETÓW MZK W KONINIE
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr 1022 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie ustalenia opłaty za przewóz osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach 2.40 zł 4.80 zł
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach 9 zł  
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach 18 zł  
Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania
BILETY CZASOWE 24-GODZINNE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania 9.50 zł 19 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat   19 zł
BILETY OKRESOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych 29 zł 58 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych 57 zł 114 zł
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych   139 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych 139 zł 278 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku 505 zł 1010 zł
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu. Na pisemny wniosek posiadacza Konińskiej Karty Mieszkańca możliwe jest dokonanie zwrotu biletu okresowego imiennego w okresie jego ważności. Zwrot należności za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od dnia następnego po złożeniu wniosku do dnia upływu ważności biletu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
BILETY ZINTEGROWANE MZK SP. Z O.O. ORAZ PKS S.A. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc - strefa komunikacji miejskiej 40 zł 80 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania 15 zł 30 zł
Bilety ważne dla pasażerów autobusów MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. w Koninie – sprzedawane przez PKS S.A. w Koninie
BILET BAGAŻOWY ULGOWY NORMALNY
Opłata za przewóz 1 szt. bagażu ręcznego (dopuszcza się przewóz bagażu, którego suma trzech wymiarów - długość, wysokość, szerokość - przekracza 120 cm) lub większego psa (dopuszcza się przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca)   4.80 zł
OPŁATY DODATKOWE ZA NARUSZENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH UISZCZANIA OPŁAT I KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW OSÓB I BAGAŻU
Brak ważnego biletu na przejazd 150 zł
Bilet przekazany lub przyjmowany 150 zł
Bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony 150 zł
Brak biletu na przewóz zwierząt i bagażu 150 zł
Bilet o zaniżonej wartości 80 zł
Bilet okresowy źle wypełniony 80 zł
Spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do komendy Policji celem wylegitymowania 350 zł
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, tel. 63 242 89 42
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas