przejdź do zawartości

Zakup i instalację aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskim

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.12.2019r. została podpisana umowa na „Zakup i instalację aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskim”. Wykonawcą zamówienia jest firma PIXEL Sp. z o.o. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 31.05.2020r. Łączna wartość umowy to 1.754.595,00 zł brutto. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pt. „Ekologiczny Konin- rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”, nr RPWP.03.03.01-30-0002/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas