przejdź do zawartości

Nasza historia

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął  działalność w dniu 1 września 1977 roku w Oddziale Dróg i Mostów  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koninie. Podstawowym celem nowo powstałego Zakładu było zorganizowanie  komunikacji zbiorowej na terenie miasta. Od 1 stycznia 1983 roku  komunikacja miejska zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka pod  nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z siedzibą przy ul.  Spółdzielców 12, a od stycznia 1985 roku przy ul. Nadrzecznej 54 i w  nowo wybudowanej zajezdni przy ul. Buczka 8. W tym okresie zakupiono  kilkadziesiąt autobusów miejskich typu Jelcz PR110 i Autosan H9-35.  Zaczęła rosnąć liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji  miejskiej.
Na początku lat 90 - tych MPK Konin posiadało ponad  90 autobusów i przewoziło około 20 mln. pasażerów rocznie. Ze względu  na szalejącą inflację ceny biletów na przejazd środkami MPK zmieniały  się co kilka miesięcy.
Z dniem 1 lutego 1991 roku decyzją Rady Miejskiej w  Koninie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Koninie zostało  przekształcone w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji. W  tej formie organizacyjnej funkcjonował do 27.06.2018 r. Od dnia  28.06.2018 r. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. jest  jednoosobową spółką Gminy Miasta Konin.
W 1992 roku w celu usprawnienia funkcjonowania  komunikacji zbiorowej w  mieście nastąpiły zmiany tras linii  autobusowych z jednoczesnym przejściem z oznaczeń literowych na cyfrowe.  W grudniu 1995 roku zostały zakupione 4 nowe autobusy, były to Ikarusy  260.
W 1996 roku zakupiono 10 szt. autobusów Scania 113  Maxi. Były to pierwsze autobusy niskopodłogowe, które wyjechały na ulice  naszego miasta.
W latach 1998 – 99 był kontynuowany plan odnowy  taboru. Do Konina przyjechało 11 szt. autobusów marki MAN NL 222, które  zastąpiły ponad 20 – letnie autobusy tej samej marki. W 2001 roku  zakupiono 5 szt. nowych niskopodłogowych autobusów MAN trzeciej  generacji.
W latach 2005 - 2006 MZK wzbogaciła się o cztery nowe autobusy marki MAN  Lion’s City. W kolejnych trzech  latach firma MZK nabyła 7 szt. nowych autobusów  marki Scania Omni City.
W roku 2010 zakupiono 1 szt marki Solaris Urbino 18.
Rok 2011 przyniósł największy zakup w historii MZK. Ze wsparciem Unii Europejskiej nabyto 15 szt. nowoczesnych autobusów marki Solaris, wśród nich : cztery Solaris Urbino 10, osiem Solaris Urbino 12 oraz trzy Solaris Urbino 18.
Rok 2017 przyniósł zakup 8 szt. nowych autobusów marki Scania Citywide.
W 2019r firma MZK podpisała umowę na zakup 6 szt. nowych autobusów elektrycznych oraz trzech ładowarek do ładowania tych autobusów. Dostawcą pojazdów jest Solaris Bus & Coach S.A a dostarczone mają być do dnia 31.05.2020r.
W chwili obecnej spółka obsługuje 20 linii  autobusowych, ( w tym 1 nocna) mając do dyspozycji 69 autobusów. Rocznie  przejeżdżamy ponad 3,5 mln wozokilometrów, przewożąc około 10.000.000  pasażerów – mieszkańców Konina oraz gmin: Golina, Kazimierz Biskupi,  Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Kleczew. Pracujemy w zespole 193 osoby.  Jest też z nami ponad 100 emerytów i rencistów, którzy tworzyli historię  MZK.
Działalność MZK w Koninie podporządkowana jest  jakości świadczonych usług. Produktem firmy jest sprawna i dobra  jakościowo komunikacja miejska.
Spółka mając na celu rozszerzenie obszarów  obsługiwanych przez autobusy, zwiększa liczbę punktów docelowych,  wzrasta liczba przystanków, sieć jest ciągle udoskonalana i  dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
Zadaniem spółki jest połączenie zaspokojenia  potrzeb klientów z ekonomicznym działaniem firmy. Spółka duży nacisk  kładzie na kwalifikowany personel. Zaangażowanie i partycypacja  wszystkich pracowników w rozwiązywaniu problemów projakościowych stanowi  podstawę wiarygodności i kultury tejże organizacji.
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas