przejdź do zawartości

Wymiana taboru (autobusów MZK)

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wzbogacił się o 15 sztuk nowych autobusów marki Solaris zakupionych w ramach Projektu pt. „Wymiana taboru (autobusów) - MZK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie Projektu – nr UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-00 została podpisana 13.12.2010r. 
W ramach Projektu zakupionych zostało 15 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich, na które składają się:
  • 4 autobusy klasy MIDI - marki SOLARIS typ URBINO 10,
  • 8 autobusów klasy MAXI – marki SOLARIS typ URBINO 12,
  • 3 autobusy klasy MEGA – marki SOLARIS typ URBINO 18.
Całkowity koszt projektu wynosi 16.278.068 zł, z czego 10.591.814,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent – Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II- Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego sytemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas