przejdź do zawartości

Umowa na dostawę15 nowych autobusów

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w dniu 04.04.2011r została podpisana umowa na Dostawę dla MZK Konin fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich w ilości 15 sztuk wraz z promocją projektu w ramach projektu pt. „Wymiana taboru (autobusów)-MZK”. Dostawcą autobusów jest SOLARIS BUS & COACH S.A. Autobusy będą dostarczone do dnia 31.08.2011r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II- Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego sytemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas