przejdź do zawartości

Ceny biletów

Cennik biletów ważny od 01 lutego 2023 r.
CENY BILETÓW 2023    
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach 2.40 zł 4.80 zł
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach - z K.K.M.* 1.90 zł 3.80 zł
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach 9 zł  
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach - z K.K.M.* 7 zł  
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach 18 zł  
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach - z K.K.M* 14 zł  
Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego
lub z nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania.
 
BILETY CZASOWE 24-GODZINNE ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania 9.50 zł 19 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania - z K.K.M* 7.50 15 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat   19 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat - z K.K.M*   15 zł
 
BILETY OKRESOWE 10 DNIOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych 29 zł 58 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych
- z K.K.M*
23 zł 46 zł
BILETY OKRESOWE 30 DNIOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych 57 zł 114 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych
- z K.K.M*
45 zł 90 zł
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych   139 zł
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych - z K.K.M*   110 zł
BILETY OKRESOWE 90 DNIOWE ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych 139 zł 278 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych - z K.K.M* 110 zł 220 zł
BILETY OKRESOWE ROCZNE ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku 505 zł 1010 zł
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku - z K.K.M* 400 zł 800 zł
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu.
W przypadku częściowego wykorzystania biletu pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane przejazdy.
BILETY ZINTEGROWANE MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc - strefa komunikacji miejskiej 40 zł 80 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania 15 zł 30 zł
Bilety ważne dla pasażerów autobusów MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. w Koninie - sprzedawane
przez PKS S.A. w Koninie
 
BILET BAGAŻOWY ULGOWY NORMALNY
Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120 cm   4.80 zł
Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120 cm
- z K.K.M*
  3.80 zł
Bilet ważny na przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca   4.80 zł
Bilet ważny na przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca - z K.K.M.*   3.80 zł
 
 
Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczania opłat i korzystania z przewozów osób i bagażu:
 
Brak ważnego biletu na przejazd   150 zł
Bilet przekazany lub przyjmowany   150 zł
Bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony   150 zł
Brak biletu na przewóz zwierząt i rzeczy (bagaż)   150 zł
Bilet o zaniżonej wartości   80 zł
Bilet okresowy źle wypełniony   80 zł
Spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania   350 zł
 
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
tel. 63 242 89 42
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas
zamknij okienko
KDK życzenie