przejdź do zawartości

Ceny biletów

CENY BILETÓW    
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach. 1.40 zł 2.80 zł
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach. 5.50 zł  
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach. 11 zł  
Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub z nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania.    
     
BILETY CZASOWE 24-GODZINNE. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania. 6 zł  
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat.   12 zł
     
BILETY OKRESOWE 10 DNIOWE. ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych. 18 zł 36 zł
BILETY OKRESOWE 30 DNIOWE. ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych. 35 zł 70 zł
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych.   90 zł
BILETY OKRESOWE 90 DNIOWE. ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych. 88 zł 176 zł
BILETY OKRESOWE ROCZNE. ULGOWY NORMALNY
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku. 315 zł 630 zł
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu.    
W przypadku częściowego wykorzystania biletu pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane przejazdy.    
BILETY ZINTEGROWANE MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. ULGOWY NORMALNY
Bilet ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc - strefa komunikacji miejskiej 30 zł 60 zł
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania. 11 zł 22 zł
Bilety ważne dla pasażerów autobusów MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. w Koninie - sprzedawane przez PKS S.A. w Koninie.    
     
BILET BAGAŻOWY. ULGOWY NORMALNY
Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120 cm.   2.80 zł
     
Bilet ważny na przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca.   2.80 zł
     
     
Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczania opłat i korzystania z przewozów osób i bagażu:    
     
Brak ważnego biletu na przejazd.   150 zł
Bilet przekazany lub przyjmowany.   150 zł
Bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony.   150 zł
Brak biletu na przewóz zwierząt i rzeczy (bagaż).   150 zł
Bilet o zaniżonej wartości.   80 zł
Bilet okresowy źle wypełniony.   80 zł
Spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania.   270 zł
     
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, tel. 63 242 89 42    
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas