Ceny biletów - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE SPÓŁKA Z O.O.

Przejdź do treści

Ceny biletów

Ceny biletów
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje :
że z dniem 28.05.2019 r. na podstawie Uchwały nr 109 Rady Miasta Konina z dnia  24 kwietnia 2019 r zmienione zostają ceny biletów okresowych oraz czas przejazdu  na podstawie biletu jednoprzejazdowego .
Cennik biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.

I  BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE
Bilet jednoprzejazdowe normalny na wszystkich liniach     - 2,80zł.
Bilet jednoprzejazdowe ulgowy na wszystkich liniach         - 1,40zł.
II BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE ULGOWE
Bilet jednoprzejazdowy grupowyulgowy dla nie więcej niż 5-osób wraz z opiekunem     - 5,50 zł                                                                              
Bilet jednoprzejazdowy grupowy ulgowy dla nie więcej niż 10-osób wraz z opiekunem  - 11 zl                                                                    

Bilety   jednoprzejazdowe   normalne,   ulgowe   i   grupowe   uprawniają   do   jazdy jednym kursem  autobusu  danej linii bez  limitu   czasowego   lub   nieograniczoną liczbą   autobusów   w   ciągu   30   minut   od   chwili   skasowania.

III BILETY CZASOWE 24-GODZINNE.
Bilet 24-godzinny ulgowy ważny 24-godziny od chwili skasowania        - 6,00zł.
Bilet 24-godzinny normalny - ważny 24-godziny od chwili  skasowania   - 12,00zł.

Bilet   24-godzinny   normalny   o   nominale   12,00zł.   uprawnia   w sobotę   lub   w   niedzielę   do      przejazdów   5   osób   z czego   dwie   mogą   być   starsze   niż   15   lat.

IV BILETY OKRESOWE 10-DNIOWE
1. Bilet ulgowy, imienny - ważny na 1 linię przez 10 dni kalendarzowych
liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                                - 18zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez 10 dni   
  kalendarzowych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 26zł.
3. Bilet normalny, imienny - ważny na 1 linię przez  10 dni kalendarzowych
   liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                              - 36zł.
4. Bilet normalny, imienny,  sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni  
   kalendarzowych liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie   - 52zł.

V BILETY OKRESOWE 30-DNIOWE
1. Bilet ulgowy, imienny ważny na 1 linię przez 30dni kalendarzowych
  - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                              - 35zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni  
 kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 39zł.
3. Bilet normalny, imienny
ważny na 1 linię przez 30 dni kalendarzowych
 - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie                               - 70zł.
4.Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni
 kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 78zł.
5. Bilet normalny, sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni
  kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 150zł.

VI BILETY OKRESOWE 90-DNIOWE
1. Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni  
 kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 196zł.
2. Bilet ulgowy, imienny, sieciowy  - ważny na wszystkie linie przez 90 dni
 kalendarzowych - liczonych kolejno i łącznie z dniem wskazanym na bilecie  - 98zł.

VII BILETY SIECIOWE ROCZNE
1. Bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
  - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                             -700zł.
        
2.  Bilet ulgowy, imienny, sieciowy - ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku,
  - liczony od dnia wskazanego na bilecie                                                            - 350zł.
 
VIII BILET  BAGAŻOWY      - 2,80zł.

IX Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczenia opłat i korzystania z przewozu osób i bagażu:

1. Za brak ważnego biletu na przejazd                                                                - 150zł.
2. Za bilet przekazany lub przyjmowany                                                             - 150zł.
3. Za bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony                                              - 150zł.
4. Za przewożenie zwierząt i rzeczy za które, przewidziane są opłaty(bagaż)  - 150zł.
5. Za bilet o zaniżonej wartości                                                                             -  80zł.
6. Za bilet okresowy źle wypełniony                                                                     -  80zł.
7. Za spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podróżnyzobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości                                         - 270zł.               


Ponadto Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje szanownych klientów, że istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego sieciowego wspólnego dla kursów MZK i PKS. Bilety można nabywać w kasach PKS. Pasażer dokonując zakupu biletu miesięcznego w kasie PKS może za dodatkową opłatą korzystać z całej sieci tras MZK Konin. Ceny biletów za korzystanie ze Strefy M (komunikacji miejskiej) wynoszą:
1) bilet ulgowy, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca - 30 zł.
2) bilet normalny, imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie i we wszystkie dni miesiąca – 60 zł.
Informacja o zakupie  Strefy M będzie zarejestrowana na Em-karcie, którą należy okazywać podczas kontroli dokonywanej przez kontrolerów biletowych MZK Konin.
                           


Wróć do spisu treści