WYMIANA TABORU (AUTOBUSÓW) MZK - Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY UE
 
 

                       Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wzbogacił się o 15 sztuk nowych autobusów marki Solaris zakupionych w ramach Projektu pt. „Wymiana taboru (autobusów) - MZK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie Projektu – nr UDA-RPWP.02.05.02-30-005/10-00 została podpisana 13.12.2010r.
W ramach Projektu zakupionych zostało 15 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich, na które składają się:
- 4 autobusy klasy MIDI - marki SOLARIS typ URBINO 10,
- 8 autobusów klasy MAXI – marki SOLARIS typ URBINO 12,
- 3 autobusy klasy MEGA – marki SOLARIS typ URBINO 18.

Całkowity koszt projektu wynosi 16.278.068 zł, z czego 10.591.814,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent – Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II- Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego sytemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI   

 
 


W dniu 07.09.2011r. o godz. 11.00 na Placu Wolności w Koninie odbyło się uroczyste przekazanie 15 sztuk autobusów marki SOLARIS zakupionych w ramach projektu „Wymiana taboru (autobusów)-MZK”.  Uroczystość odbyła się z udziałem Parlamentarzystów Ziemi Konińskiej, Prezydenta Miasta Konina, Radnych Miasta Konina, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Prezesa firmy SOLARIS, przedstawicieli firmy VOITH oraz PIXEL, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koninie oraz pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tej uroczystości.

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II- Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego sytemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI        

 
 
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje szanownych klientów, iż w dniu 07.09.2011r, o godz. 11.00 w Koninie na Placu Wolności odbędzie się uroczyste przekazanie autobusów, zakupionych w ramach projektu „Wymiana taboru (autobusów)-MZK”.  Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 - Rozwój miejskiego  transportu zbiorowego, Schematu II - Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 
 Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w dniu 04.04.2011r została podpisana umowa na Dostawę dla MZK Konin fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich w ilości 15 sztuk wraz z promocją projektu w ramach projektu pt. „Wymiana taboru (autobusów)-MZK”.  Dostawcą autobusów jest SOLARIS BUS & COACH S.A. Autobusy będą dostarczone do dnia 31.08.2011r. Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II- Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Schematu II- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego sytemu transportu publicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

                                                                                                                                                   

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego