przejdź do zawartości

EURO 6

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w dniu 02.10.2017r. została podpisana umowa na „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Umowa obejmuje dostawę 8 sztuk 12-metrowych autobusów. Autobusy są bardzo nowoczesne, wykonane z aluminium, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniające normę emisji spalin EURO 6. Wyposażone są między innymi w monitoring, automaty do sprzedaży biletów, klimatyzację w całej przestrzeni pasażerskiej. Ponadto w każdym autobusie znajduje się panel LCD, wyświetlający trasę oraz kolejne przystanki. Komora silnika wyposażona jest w system detekcji i gaszenia pożarów. Dostawcą autobusów jest Scania Polska S.A. Autobusy będą dostarczone do dnia 15.12.2017r. Łączna wartość umowy to 9.817.368 zł brutto. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas