przejdź do zawartości

Stacje uzdatniania powietrza. Nowa proekologiczna inwestycja MZK

30 lipca 2023

28 lipca na terenie Zajezdni MZK stanęły dwa nowe ekologiczne urządzenia – zewnętrzne stacje uzdatniania powietrza ATANOX 8000 SUP. Jest to efekt najnowszego ekologicznego przedsięwzięcia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., realizowanego pod nazwą „ Innowacyjne stacje uzdatniania powietrza dla zajezdni MZK w Koninie – Zielonym Mieście Energii”, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności”. Wartość dofinansowania to 30 600 złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 39 800 złotych.
Stacje Urządzenia dostarczyła Agencja Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu.
Stacja Uzdatniania Powietrza to urządzenie przeznaczone do pracy w środowisku naturalnym, na wolnym powietrzu oraz w przestrzeni miejskiej. Jego głównym zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń stałych wchodzących w skład tzw. smogu. Urządzenie na zasadzie filtracji wgłębnej, usuwa ze strumienia zasysanego powietrza, zawieszone cząstki stałe z przedziału wielkości od PM0,3, PM1 poprzez PM2,5 i aż do PM10. Urządzenie zostało zoptymalizowane do usuwania szczególnie niebezpiecznych cząstek DEP, emitowanych z samochodów napędzanych silnikami diesla o rozmiarach submikronowych (poniżej < 1MM) uznawanych za najbardziej szkodliwe dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt.
Filtry zawierające włókninowy wkład filtracyjny, charakteryzują się trzema podstawowymi parametrami: skutecznością frakcyjną filtracji (skuteczność filtracji dla cząstek z różnych frakcji średnic), oporami przepływu przez filtr (spadek ciśnienia na filtrze) oraz pyłochłonnością, która określa czas użytkowania filtra. Dodatkową ich zaletą jest fakt, że filtry są w pełni biodegradowalne i podlegają recyklingowi.
Z każdego uzdatnionego 1 m3 powietrza urządzenia redukują 90% zanieczyszczeń stałych. Jedno urządzenie zbiera zanieczyszczone powietrze w promieniu 15-30 m i po oczyszczeniu, dostarcza 8 tys. m3 oczyszczonego powietrza na godzinę. W efekcie powstaje strefa oczyszczonego powietrza, nie tylko dla pracowników zajezdni, ale też okolicznych mieszkańców, bo ograniczamy emisję zanieczyszczonego powietrza z silników spalinowych autobusów w kierunku sąsiednich zabudowań mieszkalnych oraz terenów zielonych.
Wartość projektu, czyli koszt urządzeń wraz z dostawą i montażem to kwota 39 800,00 zł netto, ale wydatek po stronie MZK zatrzymał się na poziomie 9 200,00 zł. Stało się tak dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 30 600,00 zł, który pozytywnie ocenił napisany przez pracowników MZK wniosek o dofinansowanie.
Stacje uzdatniania powietrza świetnie wpisują się w szerokie działania proekologiczne prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. Po konsekwentnych zakupach autobusów nisko- i zero- emisyjnych, ekologicznej myjni autobusowej, termomodernizacji budynków, to kolejny element naszego odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
W ramach działań edukacyjnych na naszej zajezdni, nie tylko pokazujemy, jak działa komunikacją miejska, zachęcając do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, jako najlepszego, najbardziej ekologicznego sposobu podróżowania, ale też prezentujemy nasze ekologiczne inwestycje, by podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta Konina. Nasze nowe stacje uzdatniania powietrza, staną się ważnym elementem tej edukacji dla środowiska. Konstrukcja uzdatniaczy ATANOX 8000 SUP daje możliwość obejrzenia z bliska jak przebiega proces filtracji powietrza. Dodatkowo na obudowie urządzeń znajdują się informacje o smogu i jego wpływie na nasze zdrowie. 
Wykorzystując nowoczesne technologie można zredukować zanieczyszczone powietrze, dając mieszkańcom miasta szansę na lepsze i zdrowsze życie, wydłużając je przynajmniej o kilka lat.

Przedsięwzięcie pod nazwą „ Innowacyjne stacje uzdatniania powietrza dla zajezdni MZK w Koninie – Zielonym Mieście Energii” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności” w formie dotacji w kwocie 30 600 złotych.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP.
 
Stacje uzdatniania powietrza najbardziej potrzebne w zimowe dni.
Umowa na dofinasowanie podpisana


1 grudnia 2023

Pojawieniu się większych mrozów, zawsze towarzyszą ostrzeżenia i alarmy smogowe. Przy niskiej temperaturze nie ma wiatru, zaś ciśnienie powoduje, że zanieczyszczenia opadają i gromadzą się przy powierzchni ziemi, więc powietrze którym oddychamy, ma bardzo złą jakość.
Jednym z rozwiązań, jak się bronić przed spowijającym ziemię koktajlem pełnym zabójczych składników, takich jak pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10 czy benzo(a)piren, jest używanie oczyszczaczy powietrza.
Dwie nowoczesne stacje uzdatniania powietrza zainstalowane na zajezdni, pracują więc dziś pełną parą.

Podpisanie umowy dotacji, dzięki której Miejski Zakład Komunikacji w Koninie miał szansę na wykonanie tej proekologicznej inwestycji, miało miejsce w dniu 28 listopada 2023 r. w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pod nazwą „ Innowacyjne stacje uzdatniania powietrza dla zajezdni MZK w Koninie – Zielonym Mieście Energii” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności” w formie dotacji w kwocie 30 600 złotych.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas