przejdź do zawartości

Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.12.2019r. została podpisana umowa na „Zakup 1 szt. autobusu napędzanego energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna)”. Dostawcą autobusu jest Solaris Bus & Coach S.A. Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31.08.2020r. Łączna wartość umowy to 2.686.320,00 zł brutto. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”, nr RPWP.03.03.01-30-0003/18 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
BIP MZKMiasto KoninFundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska
© 2020 MZK w Koninie Spółka z o.o.
created by PERSABIO
facebook MZKtwitter MZKNapisz do nas